No. Name of university, Country Main areas of program studies/
official website
            EUROPE
1 Universitatea din Zagreb, Croația arte, biomedicină, biotehnologie, inginerie, științe umane, științe naturale și științe sociale http://www.unizg.hr/homepage/
2 Universitatea Paris Sud – IUT Cachan, Franța • Electronică și instrumentație (prelucrare, telecomunicații …)

• Inginerie electrică și sisteme integrate

3 École Nationale Supérieure des Mines d’Albi-Carmaux, Franța Inginerie mecanică și știința materialelor, managementul organizațiilor și software pentru ingineria de sistem, cu un accent special în domeniul aeronautic și aplicațiilor spațiale.
4 Institutul de Transporturi și Telecomunicații (TSI / APAC), Riga, Letonia Combinarea tradițiilor universitare clasice cu tehnologiile inovatoare, științele exacte și abordarea creativă. Domenii principale: transport și logistică, știința calculatoarelor, electronică și telecomunicații, economie și management, transport aerian. www.tsi.lv
5 Instituto Superior Tecnico, Universitatea din Lisabona Inginerie, Știință și Tehnologie și Arhitectură
6 Universitatea de Studii Economice din București • Educație și cercetare științifică avansată în domeniile Științe Economice și Administrative, precum și Sociologie (Resurse Umane) și Umanistice

• Catedra UNESCO privind administrarea afacerilor www.ase.ro

7 Fundația “Horia Hulubei” Dezvoltarea cercetării și instruirii în fizică

Cercetare

• Catedra UNESCO privind dezvoltarea durabilă prin cercetare și educație în domeniul fizicii moderne, înființată în 2010.

http://www.infim.ro/hhf/

8 Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, România Energie

https://www.acue.ro/?language=en

9 Institutul de Studii și Inginerie Energetică (ISPE), Romania Lider român în domeniul consultanței și ingineriei energetice; domenii principale: energie, mediu, clădiri civile și industriale;

http://www.ispe.ro/en/501-2/

10 Aeroportul International Cluj, România http://airportcluj.ro/
11 Aeroportul International Iași, România http://www.aeroport.ro/
12 Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Formării și Cercetare în Fizică • Cercetare științifică în domeniile de nișă ale fizicii și ale domeniilor conexe

• Activități educaționale și de diseminare

• Catedra UNESCO privind fizica

http://cifra.infim.ro/index.php

13. Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Inginerie Electrică (ICPE-CA) Institut de cercetare

Inginerie Electrică

http://www.icpe-ca.ro

14. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice ICSI, România Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea, exploatarea rezultatelor prin transfer tehnologic și servicii specializate.

http://www.mhtc.ro/en/

15. Asociația Aeroporturilor din România (RAA) domenii tehnice și economice ale aviației civile https://www.airportaar.ro/en/
16. Universitatea Politehnica din Timișoara Expertiza recunoscuta in domeniile ingineriei, IT si cercetarii.

http://www.upt.ro

            AFRICA
 

17.

Universitatea din Sousse, Tunisia Științe juridice, economice și de management, tehnică, transport și logistică, agronomice, medicale, paramedicale, umaniste, arte și meserii;

Sediul UNESCO privind resursele educaționale deschise

http://www.uc.rnu.tn/login

18. Școala Națională de Inginerie din Tunisia / Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis, Tunisia Experiență recunoscută în domeniile învățământului superior, cercetării și ingineriei.

http://www.enit.rnu.tn    

19 Universitatea din Alexandria, Egypt Experiență recunoscută în domeniile ingineriei și IT. http://www.alexu.edu.eg
            ASIA
20. Academia Națională de Științe a RA – Centrul de Studii Noosfere Ecologice, Armenia Ecologie, protecția mediului, bioenergie, biochimie; Catedra UNESCO privind «Educație pentru dezvoltare durabilă (from 2011)

http://www.cens.am

21. Academia de Științe Guangxi Stiintele Naturii

www.gxas.cn

22. Universitatea din Balamand, Balamand Al Kurah, Liban Afaceri și Management (Engleză), Inginerie (Engleză), Inginerie și Studii de Mediu, Mediu și energie

http://www.balamand.edu.lb/main/Pages/default.aspx

23. Universitatea de Arte, Științe și Tehnologie din Liban (AUL) Administrarea Afacerilor, Arte și Științe Umane, Științe și Arte Plastice

http://aul.edu.lb/

            INTERNATIONAL ORGANISATIONS
24. AUF – BMO https://www.auf.org/bureau/bureau-moyen-orient/
25. AUF BECO https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/
26. ICAO – Europe Standardele internaționale în domeniul aviației și practici recomandate, http://www.icao.int/Pages/default.aspx
 

27.

Consiliul Mondial al Energiei, Comitetul Național Român (CNR-CME), Energie, energie regenerabilă

http://www.cnr-cme.ro/