Concurs de selecție pentru bursele Erasmus+ 2021

Concurs de selecție pentru bursele Erasmus+

În data 5.05.2021, ora 11:00, Departamentul UNESCO va organiza interviul online al concursului de selecție pentru bursele Erasmus+, pentru anul universitar 2021-2022.
În vederea participării la concursul de selecție, studenții vor trimite la adresa de email: unesco.office@upb.ro, următoarele documente până la data 29.04.2021:
 
1.Cerere (adresată directorului de departament) de înscriere la concursul de selecție, în care se menționează și tipul de mobilitate dorit.
2. Situația școlară, inclusiv media semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la facultate.
3. Copii ale unor diplome de premii științifice (dacă există), care să justifice activitatea profesional-științifică.
4. Document care să justifice cunoașterea unei limbi străine, eliberat de Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne (DCLM) din cadrlul FILS-UPB sau o altă instituție abilitată.
5. Scrisoare de motivație.
6. Curriculum Vitae modelul Europass.
7. Copie CI.
 
Mai multe informații despre programul Erasmus+ se pot obține de pe pagina web: www.upb.ro/erasmus.

bodrum escort didim escort