Lansarea Catedrei UNESCO: 14 noiembrie 2018

   Miercuri, 14 noiembrie 2018, în prezența Excelenței sale Dl Ambasador Adrian Cioroianu, delegat permanent al României pe lângă UNESCO, a avut loc Conferința de lansare a Catedrei UNESCO Engineering for Society a Universității POLITEHNICA București.
   La festivitatea care a avut loc în Sediul CAMPUS al UPB, au participat dl Lucian Georgescu, secretar de stat la Ministerul Cercetării și Inovării, domnii Mihnea Costoiu, rectorul Universității, Ani Matei, secretarul general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.
   De asemeneau au fost prezenți reprezentanți ai unor companii precum Comoti, Menzies, SITA și ai unor instituții naționale și internaționale cu care colaborează Catedra UNESCO precum și cadre didactice și studenți din UPB.
   Directorul Catedrei, dl Sorin Eugen ZAHARIA a prezentat obiectivele Catedrei care se încadrează în programele UNESCO: Educație, pace și dezvoltare durabilă și Știință pentru pace și dezvoltare durabilă. Obiectivele specifice ale Catedrei sunt dezvoltarea unor programe de studii internaționale interdisciplinare; dezvoltarea de programe de cercetare transversală pentru dezvoltarea durabilă; organizarea de evenimente naționale și internaționale dedicate implementării priorităților UNESCO și ale UPB; modernizarea învățământului superior și introducerea TIC în sistemul educațional.
   Cu același prilej au fost prezentate proiectele pe care le desfășoară Catedra: „Knowledge Alliance in Air Transport” (KAAT), un proiect Erasmus+ dedicat cooperării sistematice între educație și mediul de afaceri și dezvoltării unor noi programe de studii care să asigure competențe interdiscilinare pentru personalul din aviație precum și proiectul Horizon 2020, “Perspectives for Aeronautical Research in Europe (PARE)”.
   Pornind de la nevoile identificate, proiectul KAAT răspunde următoarelor provocări: dezvoltarea unor traiectorii educaționale europene inovatoare în domeniul aviației, pe baza dialogului și a cooperării eficiente între instituții de învățământ superior, industrie și alte părți interesate; crearea și consolidarea unor mecanisme care să asigure o coeziune mai bună între formarea vocațională și cea academică precum și o inserție optimă pe piața muncii.
   În prezent Catedră oferă un program de masterat în limba engleză “Green, Smart and Integrated Transport and Logistics”.
   In încheierea festivității, dl Ionel Purica, cercetător la Institutul de Prognoză Economică și Ambientală a prezentat o conferință privind riscurile schimbărilor climatice pentru infrastructurile critice.

bodrum escort didim escort