Catedra UNESCO

logo-eduma-the-best-lms-wordpress-theme

Departamentul UNESCO din cadrul Universității Politehnica din București s-a dezvoltat în urma unui acord semnat în anul 2017, între UNESCO şi universitate, sub titulatura “Engineering for Society”.

În prezent activitatea departamentului este coordonată de către domnul prof. univ. Dr. Sorin Eugen ZAHARIA, în calitate de Director de Departament.

Obiectivele și principalele acțiuni ale Catedrei UNESCO sunt stabilite conform priorităților UNESCO, după cum urmează:

    

Unul dintre obiectivele principale ale Catedrei UNESCO este de a contribui prin programele de cercetare la energia ecologică, la transportul inteligent și la impactul redus al transportului aerian asupra mediului în vederea soluționării provocărilor legate de schimbările climatice.
Prin programele de studiu privind inovarea, energia inteligentă și ecologică, Catedra UNESCO va acționa pentru asigurarea rezultatelor învățării: abilități, cunoștințe și atitudini necesare pentru a face față acestei provocări.

Începând cu anul universitar 2018-2019, Catedra UNESCO desfășoară un program de masterat în limba engleză cu profesori de la universități și specialiști în domeniul aviației și IT atât din România cât și din alte țari.

Programele de studii oferite în cadrul catedrei sunt:
  • "Green, Smart and Integrated Transport and Logistics" (Transporturi și logistică verzi, inteligente și integrate)
  •  "IT Applied in Aviation" (Tehnologia informației aplicată în aviație)
  • "Ingineria și managementul orașelor inteligente"

 

Activitatea Catedrei în imagini 2018-2020