Proiectul ”Knowledge Alliance in Air Transport (KAAT)” – ERASMUS+ perioada de desfășurare: ianuarie 2019- decembrie 2020, în care UPB este coordonator.  Parteneriatul este format din 16 organizații din 6 țări și acoperă toate categoriile de transport aerian: reglementare, întreținere, manipulare, aeroporturi, ATC, companii aeriene și 11 parteneri asociați din 5 țări.

Obiective:

 • Asigurarea unei forțe de muncă de înaltă calitate prin îmbunătățirea nivelului rezultatelor învățării, în special în ceea ce privește relevanța acestora pentru piața forței de muncă
 • Promovarea inovării, abordări noi, inovatoare și multidisciplinare în predarea și învățarea și facilitarea schimbului, fluxului și co-creării de cunoștințe.
 • Îmbunătățirea transparenței și a instrumentelor de recunoaștere a învățământului superior și a VET pentru asigurarea unei căi profesionale coerente și flexibile prin cooperare transnațională.
 • Îmbunătățirea dimensiunii internaționale a educației și formării prin cooperarea dintre instituțiile UE, instituțiile de învățământ superior, furnizorii de educație și formare profesională, angajatorii, organismele internaționale de reglementare ICAO și EASA și alte părți interesate.
 • Stabilirea unui dialog îmbunătățit și sistematic între educație și afaceri prin crearea unei rețele europene de formare și educație în domeniul aviației, cu participarea părților interesate în educație și industrie – ENATE.

Rezultate asteptate:

 • Analiza ocupațională în transportul aerian
 • Analiza calificărilor în transportul aerian
 • Conceperea și implementarea unui nou program de studiu inovator “IT aplicat în domeniul aviației”
 • Mobilitatea în învățământ pentru cadrele didactice
 • Îmbunătățirea programelor de studii universitare și a cursurilor de formare pentru adulți (curriculum revizuit pentru 7 programe de studiu existente, curriculum revizuit pentru 3 cursuri existente, implementat un program de învățare duală, un master internațional revizuit implementat, un training internațional revizuit implementat).
 • Elaborarea Metodologiei Cadrului de Calificare Sectorial (SQF) și recunoașterea învățării anterioare și a experienței de muncă în aviație
 • Crearea unei rețele europene de formare și educație în domeniul aviației (ENATE)

Director proiect: Sorin Eugen ZAHARIA
Pentru mai multe detalii privind proiectul, click aici

Translate »