Admitere

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA

CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT

ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023

Sesiunea Admitere anticipată 2022
Înscrierea candidaților4.04 – 9.05.2022
Concurs de admitere11.05 – 12.05.2022
Comunicarea rezultatelor12.05 – 13.05.2022
Înmatricularea candidaților11.07 – 12.07.2022
Sesiunea Iulie 2022
Înscrierea candidaților1.07 – 11.07.2022
Concurs de admitere13.07 – 15.07.2022
Comunicarea rezultatelor15.07 – 16.07.2022
Înmatricularea candidaților16.07 – 21.07.2022 (cu excepția zilei de 18.07 în intervalul 8:00-14:00)
Sesiunea Septembrie 2022 
Înscrierea candidaților5.09 – 15.09.2022
Concurs de admitere16.09 – 19.09.2022
Comunicarea rezultatelor17.09 – 19.09.2022
Înmatricularea candidaților19.09 – 21.09.2022

PENTRU MAI MULTE INFORMATII PUTETI ACCEASA LINK-UL : CLICK HERE

SESIUNEA IULIE 2021

ÎNSCRIEREA ȘI SUSȚINEREA PROBELOR

Înscrierea candidaților 03.07 – 11.07.2021
Concursul de admitere 13.07 – 15.07.2021

Comunicarea rezultatelor 16.07.2021

Înmatricularea candidaților 16.07 – 17.07.2021  conform informațiilor de pe site-ul facultății

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină documentele precizate in prezentul regulament.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar pentru candidații ce se înscriu în sesiunea Iunie-Iulie taxa este 50 RON, și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Documente utile – detalii privind desfășurarea concursului de admitere master

Modul de înscriere și conținutul dosarului de înscriere:

Pentru concursul de admitere la programele de masterat în anul universitar 2021-2022 și ținând cont de situația specifică generată de pandemia COVID-19 (Coronavirus) înscrierea se poate face:

 • online: candidații vor completa informațiile necesare pe platforma online de înscriere și vor încărca documentele obligatorii în format electronic;
 • prin poștă (se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii în original; dosarul de înscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere).

Conținut dosar:

 1. a) fișa de înscriere tip (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută de pe platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii) completată
  b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;
  c) diploma de bacalaureat;
  d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2021 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
  e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
  f) certificatul de naștere;
  g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
  pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba de studiu;
  • pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale MEC;
  Mai multe detalii despre modul în care se poate face dovada competențelor lingvistice (inclusiv prin susținerea unui test online UPB) pot fi consultate la acest link
  i) buletin/carte de identitate/pașaport;
  j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;
  k) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
  l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de începerea anului universitar 2021-2022. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere;

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).

Aceste informații sunt disponibile și pe https://upb.ro/admitere/admitere-masterat.

Candidații admiși în ambele sesiuni vor completa si semna olograf contractul de studii universitare de masterat în primele 15 zile ale anului universitar 2021-2022, în caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand.

REZULTATE ADMITERE IULIE 2021

Catalog Admiși ITAA

Catalog Admiși IMOI 

ADMITERE MASTERAT

ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

IMPORTANT Sesiune Septembrie:

Înscriere: 17.08-11.09.2020

Interviu: 14.09.2020

GSITL: ora 14:00

ITAA: ora 16:00

Comunicare rezultate: 14 septembrie 2020
Depunere contestații: 15 septembrie 2020
Înmatriculare și depunere documente în original: 15-18 septembrie 2020

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2020

Catalog GSITL

Admiși GSITL

Înmatriculați GSITL buget

Catalog ITAA

Admiși ITAA buget

Admiși ITAA taxa

Înmatriculați ITAA buget

Înmatriculați ITAA taxa

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online sau trimit prin poștă dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;

b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;

c) diploma de bacalaureat;

d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;

e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;

f) certificatul de naștere;

g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:

 • pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba de studiu;
 • pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale MEC;

i) buletin/carte de identitate/pașaport;

j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere. Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar pentru candidații ce se înscriu în sesiunea Iunie-Iulie taxa este 50 RON, și a fost stabilit de către Senatul UPB;

k) declarație pe propria răspundere (inclusă în Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(j) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.

În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b). Dosarul de înscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere.”

Persoană responsabilă de înscrierea on-line: Radu Andreea (tel:  +4 021 402 9096/ 9097, unesco.office.upb@gmail.comsau unesco.office@upb.ro).

Probă on-line:  probă orală (interviu), susținută online, constând în întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniu, în legătură cu preocupările profesionale ale candidaților și de dezvoltare a carierei.

Descarca de aici documentele necesare / ajutătoare pentru înscriere:

Anexa 1 Fisa de inscriere

Anexa 2 Declaratie pe proprie raspundere

Anexa 3 Calendar admitere

Regulament admitere masterat 2020-2021

Informații privind certificatul de competențe lingvistice 

Proba 2 admitere GSITL

Proba 2 admitere ITAA

REZULTATE ADMITERE IULIE 2020

CATALOG GSITL

CATALOG ITAA

Admiși GSITL

Admiși ITAA

Înmatriculați GSITL

Înmatriculați ITAA