Programele de masterat oferite de Catedra UNESCO se axează pe teme interdisciplinare specifice unei societăți digitalizate cu preocupări importante pentru dezvoltare sustenabila. Masterele oferă o înțelegere holostică a opțiunilor și metodelor tehnologice, abilitățile interdisciplinare și competentele necesare pentru a dezvolta, analiza și gestiona un transport aerian digitalizat și sustenabil, pentru dezvoltarea unor orașe inteligente. Programele de studii asigură o înțelegere solidă a opțiunilor și metodelor TIC applicate în aviație, a metodelor de reducere a impactului transporturilor asupra mediului precum și pentru conceperea unor proiecte de dezvoltare urbană inteligentă.

          Absolvenții vor dobândi cunoștinte și abilitați în domeniul cercetării, al managementului tehnologic și al conducerii necesare pentru evoluția în carieră în industria transportului internațional modern și sustenabil. Absolvenții vor avea competențele necesare pentru o carieră în companii private naționale sau multinaționale precum și în organizații de reglementare din sectorul public implicate în proiectele de transport sau dezvoltare urbană.

          Absolvenții vor avea numeroase oportunități de locuri de muncă provocatoare bazate pe cunoștinte și abilități interdisciplinare, cum ar fi: Chief data officer, Air transport data arhitect, Big data arhitect, Cybersecurity engineer, Virtualisation engineer, Data protection officer, Auditor, Responsible with digital data, Data scientist, Airport UI & UX designer, Growth hacker, Mechatronic engineer, Aviation software engineer, Smart cities manager, Smart technologies electrical engineer, Smart transportation systems specialist, Database engineer, Building management system engineer, Enviromental analyst, Pollution engineer, Enviromental protection professional, Transport operations manager, Specialist in smart transport technologies și Logistics management.

Translate »