Catedra UNESCO „Inginerie pentru Societate” din cadrul Universității „Politehnica” a fost înființată în anul 2018, având ca obiectiv principal contribuția prin programe de studiu și cercetare la energia verde, transportul inteligent, impactul redus al transportului aerian asupra mediului, digitalizarea transportului în vederea aborda misiunea UNESCO de a oferi educație pentru dezvoltare durabilă.

Obiectivele Catedrei se încadrează în  obiectivele Strategiei UNESCO 2014-2021:

  1. Dezvoltarea sistemelor de educație pentru promovarea pentru toți a oportunităților de învățare de calitate pe tot parcursul vieţii
  2. Formarea studenților ca cetățeni creativi și responsabili la nivel global
  3. Promovarea interfeței dintre știință, politici și societate precum și promovarea de politici etice și incluzive pentru dezvoltare durabilă
  4. Consolidarea cooperării științifice internaționale pentru pace, sustenabilitate și incluziune socială
  5. Sprijinirea dezvoltării sociale incluzive, promovarea dialogului intercultural și apropierea culturilor.

Prin programele de studii despre inovare, energie inteligentă și ecologică, Catedra UNESCO lucrează pentru a asigura rezultatele învățării: aptitudini, cunoștințe și atitudini necesare pentru a face față acestei provocări. În plus, departamentul nostru oferă studenților și absolvenților posibilitatea de a învăța și de a-și actualiza în mod continuu abilitățile, pentru a rămâne relevanți, folosind noile tehnologii pentru predare și învățare, cum ar fi, de exemplu, e-learning și învățarea mobilă. Departamentul nostru este preocupat să îmbunătățească consolidarea capacităților pentru a răspunde nevoii de învățare prin proiectarea de noi programe de studii cu rezultate noi de înclinare, prin intermediul predării și a unei cooperări ample cu societatea.

Departamentul organizează în prezent următoarele programe internaționale de master interdisciplinare:

Transporturi și logistică verzi, inteligente și integrate 

Green, Smart and Integrated Transport and Logistics (GSITL), predat în limba engleză, vă pregătește cu: o înțelegere holistică a diferitelor opțiuni și metode tehnologice; abilități interdisciplinare pentru mediu, IT, management de proiect și sisteme de transport; principalele competențe necesare pentru a dezvolta, analiza și gestiona sisteme durabile inovatoare și avansate pentru transport și logistică. Cunoștințele dobândite în cadrul acestui program de master în soluții de transport, tehnologie software, management financiar, management al operațiunilor, planificare și optimizare oferă studenților competențele necesare pentru dezvoltarea transportului durabil și, în consecință, absolvenții calificați vor asigura sistemul de transport pe viitor.

Programul de studii se va desfășura în parteneriat cu universități străine, în conformitate cu misiunea UNESCO de a oferi educație internațională pentru dezvoltare durabilă.

Rezultatele învățării acestui program de master sunt:

–         Cunoștințe pentru afaceri internaționale durabile.

– Managementul sistemelor de transport.

– Cunoaștere profundă a soluțiilor de transport ecologice, inteligente și integrate.

– Abilități de dezvoltare software, prelucrare a datelor, metode de planificare, cercetare, tehnici și management al operațiunilor.

– Aplicarea tehnicilor de cercetare, planificare, aplicarea tehnologiei de management și leadership, gestionarea vieții și a carierei specifice transporturilor durabile.

IT aplicat în aviație

Information Technologies Applied in Aviation (ITAA), predate în limba engleză, se concentrează puternic pe digitalizarea transportului aerian și vă pregătește cu cunoștințe și abilități interdisciplinare în aviație și TIC, cu o înțelegere holistică a opțiunilor și metodelor TIC aplicate în aviație.

Experiența de primă mână a diferitelor planuri și practici europene privind ITC aplicate în aviație este oferită de un grup internațional interdisciplinar de profesori și lectori: Universitatea din Zagreb (Croația), Ecole de Mines d’Albi (Franța), Universitatea din Strasbourg (Franța) , Universitatea din Lisabona (Portugalia), Universitatea din Zilina (Slovacia).

ITAA este rezultatul proiectului european Knowledge Alliance in Air Transport co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Ingineria și managementul orașelor inteligente 

Ingineria și managementul orașelor inteligente (Smart Cities), predată în limba română, începând cu anul universitar 2021-2022, garantează studenților o pregătire multidisciplinară puternică și rezultate de învățare cerute de angajatorii din domeniu. Programul de master vă oferă cunostințe și abilități care vă permit să dezvoltați activități de planificare, implementare și coordonare a funcționării componentelor de inginerie și management legate de orașele inteligente.

Acest program de studii poate fi util pentru specialiștii IT&C, pentru cei care asigură guvernarea unui Smart City, care trebuie să ia decizii informate cu privire la dezvoltarea de noi sisteme tehnologice inteligente și pentru specialiștii care activează în domeniile cercetării și proiectării infrastructurii oraselor moderne.

Activitatea Catedrei în imagini 2018-2020

Translate »