Erasmus+

Mobilităţi ERASMUS+

În data 27 martie 2023, ora 11:00, Departamentul UNESCO va organiza interviul online al concursului de selecție pentru bursele Erasmus+, pentru anul universitar 2023-2024.

În vederea participării la concursul de selecție, studenții vor trimite la adresa de email: unesco.office.upb@gmail.com, următoarele documente până la data 24.03.2023:

1. Student (Nume și Prenume), program de studii.

2. Universitatea partenera aleasa (vezi lista universități partenere), menționând codul universității.

3. Situația școlară, inclusiv media semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la facultate.

4. Cerere de înscriere la selecție, adresata Directorului de departament, cu menționarea tipului de mobilitate dorit.

5. Activitatea profesional-științifică (premii, diplome, inovații sau alte rezultate relevante la manifestări științifice, proiecte, concursuri, olimpiade, inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local/UPB, național/internațional).

6. Atestat de cunoaștere a unei limbi de comunicare internaționala sau al limbii oficiale din tara gazda eliberat de Departamentul de limbi moderne de la UPB sau de către o instituție abilitata (ex. atestat Cambridge, Toefel, etc.)

7. Scrisoare de motivație în limba engleză.

8. CV model European Pass in engleză sau franceză.

9. Copie a cărții de identitate.

Mai multe informații despre programul Erasmus+ se pot obține de pe pagina web: www.upb.ro/erasmus.

https://upb.ro/wp-content/uploads/2020/03/Regulament-Mobilitati-studenti-ERASMUS.pdf