Anunt burse sociala Sem. II – Anul universitar 2022-2023

 1. Declaratie de venituri, formular tip
 2. Adeverinte din care sa rezulte veniturile lunare nete ale fiecarui parinte si eventual ale studentului ( daca este angajat) pe ultimele 3 luni ( noiembrie 2022, decembrie 2022 si ianuarie 2023) sa nu depaseasca venitul minim pe economie pe membru de familie 1.898 lei sau cupoanele de pensie.
 3. În cazul in care parintii sau studentul nu au nici un venit, se depune la secretariat declaratie, de la notariat, pe proprie raspundere, ca nu au nici un venit si nu sunt angajati (pe lunile mai sus mentionate) + ancheta sociala( la familiile cu 0 venit )
 4. Adeverință de la circa financiară (ANAF) pentru toți membrii familiei care au vârsta peste 18 ani.
 5. Pentru frate/sora studenti, adeverinta de la universitate + declaratie notar ca nu luceaza sau daca este angajat, adeverinta de la locul de munca cu venitul lunar net pe lunile mai sus mentionate.
 6. Pentru frate/sora la scoala/liceu/facultate adeverinta de elev/student.
 7. Pentru frate/sora care nu au varsta de scolarizare – certificatul de nastere in copie
 8. Copie – certificatele de deces ale parintilor (daca este cazul)
 9. Hotărâre judecătorească de divorț în cazul veniturilor din pensii alimentare
 10. Adeverință de la primărie, în cazul veniturilor agricole
 11. Acte doveditoare pentru studentii bolnavi :   – adeverinta de la cabinetul medical al UPB + toate actele de mai sus

Toate acte sunt obligatorii

 ACTELE VOR FI PRIMITE LA SECRETARIAT, pana in 20 Martie 2023  LA SEDIUL CATEDREI UNESCO- SALA 709, CLADIREA CAMPUS, PE BAZA DE PROGRAMARE LA ADRESA unesco.office.upb@gmail.com